Corner Bath

بهترین انتخاب وان برای فضاهای نقلی، وان گوشه است که معمولا ۳۰ درصد فضای کمتری به خود اختصاص می دهد. وان گوشه بسیار مناسب برای استفاده در حمام مستر است. وان گوشه هم به شکل مثلث و هم به شکل مربع ساخته می شود و در کنج دیوار قرار می گیرد. در این دسته ی بتاهوم به راحتی می توانید وان کنج مطابق با سلیقه و نیاز خود بیابید.

Filters
Sort by
Display per page

58 * 133 * 133

21,085,000 Toman

55 * 87 * 150

16,706,000 Toman

55 * 100 * 151

16,036,000 Toman

59 * 155 * 155

28,918,000 Toman

62 * 105 * 178

28,798,000 Toman

61 * 120 * 120

16,338,000 Toman

61 * 120 * 120

34,219,000 Toman

58 * 133 * 133

37,044,000 Toman

57 * 120 * 180

26,015,000 Toman

55 * 102 * 155

16,279,000 Toman

59 * 155 * 155

45,552,000 Toman
window.RAYCHAT_TOKEN = "4dfc1094-5bd7-47b9-a87d-34e224c8dfdb"; (function () { d = document; s = d.createElement("script"); s.src = "https://widget-react.raychat.io/install/widget.js"; s.async = 1; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s); })();