Corner Bath

بهترین انتخاب وان برای فضاهای نقلی، وان گوشه است که معمولا ۳۰ درصد فضای کمتری به خود اختصاص می دهد. وان گوشه بسیار مناسب برای استفاده در حمام مستر است. وان گوشه هم به شکل مثلث و هم به شکل مربع ساخته می شود و در کنج دیوار قرار می گیرد. در این دسته ی بتاهوم به راحتی می توانید وان کنج مطابق با سلیقه و نیاز خود بیابید.

Filters
Sort by
Display per page

58 * 133 * 133

23,194,000 Toman

55 * 100 * 151

17,639,000 Toman

55 * 87 * 150

18,377,000 Toman

59 * 155 * 155

31,809,000 Toman

61 * 120 * 120

37,641,000 Toman

61 * 120 * 120

17,972,000 Toman

62 * 105 * 178

31,677,000 Toman

58 * 133 * 133

40,748,000 Toman

55 * 102 * 155

17,907,000 Toman

57 * 120 * 180

28,616,000 Toman

59 * 155 * 155

50,107,000 Toman